Implementatieplan Lerend Implementeren

21 februari 2018 Samen met experts en belanghebbenden heeft Rijkswaterstaat een concept implementatieplan 'lerend implementeren' opgesteld. Het plan werd op 6 februari gepresenteerd aan de klankbordgroep.
Leden van de klankbordgroep spelen serious game Lerend Implementeren | © Hollandse Delta

In het concept implementatieplan staat hoe vanaf eind 2018 het Kierbesluit stapsgewijs en al lerende wordt ingevoerd. Dat wordt 'lerend implementeren' genoemd. Het doel is om de sluizen zo veel mogelijk open te hebben voor de intrek van vissen binnen de randvoorwaarden van veiligheid, beschikbaarheid van zoetwater en scheepvaart. Het uitgangspunt hierbij is voorzichtig beginnen en pas vaker de deuren op een kier zetten als er meer praktijkervaring is over de precieze zoutverspreiding en visintrek. Dat kan enkele jaren duren. Hoe lang kunnen de sluisdeuren open zonder dat het zoute water voorbij de grens Middelharnis-Spui komt? Met welke openingen van de Haringvlietsluizen komen de meeste vissen binnen? Op deze vragen wil RWS antwoord hebben.

Pieter Beeldman – Projectmanager Kierbesluit: “Het implementatieplan geeft ons een solide basis. Het plan zelf is flexibel. Als uit nieuwe inzichten blijkt dat er andere onderzoeken gedaan moeten worden, dan doen we dat.”

Serious game

De start van lerend implementeren is eind 2018. De klankbordgroep kreeg alvast een voorproefje van hoe dit in zijn werk gaat. Zij ging aan de slag door het spelen van een 'serious game'. Hierdoor kon de klankbordgroep op een interactieve manier ervaren dat RWS zorgvuldig te werk gaat en hoe de onderzoeken samenhangen met rivierafvoer en wind. Het is daarnaast ook ontzettend leerzaam. RWS heeft dit ook met de waterexperts gedaan die hebben geholpen met het implementatieplan. Dit leverde al direct nieuwe inzichten op, waarmee het implementatieplan verder is verbeterd.