Meetschepen geplaatst in het Haringvliet

20 juli 2017 Op 13 en 14 juli zijn er in het Haringvliet op vier locaties meetschepen neergelegd door Rijkswaterstaat. Deze meetschepen zullen het zoutgehalte monitoren in het Haringvliet. Ieder schip is uitgerust met 3 sensoren. Eén sensor dicht bij de bodem, één op 7 meter en één op 2 meter onder het wateroppervlakte.
Meetboei nabij Stellendam | © waterschap Hollandse Delta
Meetboei te water laten | © waterschap Hollandse Delta
Meetboei nabij Stellendam | © waterschap Hollandse Delta

De meetschepen zijn nodig omdat in 2018 het Kierbesluit wordt ingevoerd. Dit betekent dat er via de Haringvlietsluizen niet alleen zoet rivierwater naar zee wordt gespuid, maar tijdens hoog water op zee ook via een beperkte opening ‘Kier’ zeewater wordt ingelaten op het Haringvliet. Hierdoor kunnen trekvissen waar onder zalm en zeeforel de sluizen passeren richting hun paaigebieden, die stroomopwaarts in het stroomgebied van de Rijn liggen. Dat is belangrijk voor de internationale vismigratie. Door het inlaten van zout water via de Kier zal het westelijk deel van het Haringvliet verzilten.

Als in 2018 de compenserende maatregelen Kierbesluit helemaal gereed zijn gaat Rijkswaterstaat het kierbesluit invoeren. Er wordt voorzichtig gestart met Kieren zodat het risico op een te grote verzilting zo klein mogelijk blijft. De gegevens over het zoutgehalte zijn erg belangrijk voor het opstellen van een uiteindelijk definitief bedieningsprotocol voor de Haringvlietsluizen.