Hoogste punt bereikt bij bouw innamepompstation Haringvliet

12 april 2017 Vorige week is de waterslagtank geplaatst van het nieuwe innamepompstation aan het Haringvliet bij Middelharnis. De tank is zo’n 4 meter hoog en vormt daarmee het hoogste punt.
Hoogste punt bouw innamepompstation Haringvliet | © Evides Waterbedrijf

Met het nieuwe innamepompstation blijft het Haringvliet een bron voor drinkwater; ook als in 2018 de Haringvlietsluizen opengaan. Vanuit deze locatie pompen we straks oppervlaktewater uit het Haringvliet door naar Ouddorp, waar het zuiveringsproces start. Het schone drinkwater is bestemd voor de inwoners van Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland.

Om het gebouw zo min mogelijk te laten opvallen in de omgeving, bevindt het grootste deel van het pompstation zich onder de grond.

Compenserende Maatregelen Kierbesluit

Het nieuwe pompstation maakt onderdeel uit van de Compenserende Maatregelen Kierbesluit. Als in 2018 de Haringvlietsluizen opengaan, blijft op deze locatie - ten oosten van Middelharnis - zoet water gegarandeerd. Vanaf dit punt is ook 14 kilometer nieuwe leiding aangelegd richting Stellendam, waarmee we het innamepompstation aansluiten op het bestaande leidingnet. De verwachting is dat we het innamepompstation aankomende zomer in gebruik kunnen nemen. Hiermee borgt Evides de zoetwaterwinning ten behoeve van de drinkwaterproductie voor Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland.