Werkzaamheden 2016 in beeld

27 maart 2017 Sinds de starthandeling door minister Schultz in 2014 werken Evides Waterbedrijf, waterschap Hollandse Delta en Rijkswaterstaat aan de Compenserende Maatregelen Kierbesluit. Met de film CMK werkzaamheden 2016 in beeld laten de organisaties de voortgang en uitvoering van de werkzaamheden zien.
Hevel Benigerwaard | © waterschap Hollandse Delta

In 2016 is het tracé Voorne-Oost uitgevoerd en is er gestart met de werkzaamheden op Goeree-Overflakkee.

Weten wat de betekenis van het Kierbesluit en de Compenserende Maatregelen Kierbesluit is en wat de organisaties in 2014 en 2015 hebben gedaan?

Bekijk de video’s:

‘Introductiefilm Compenserende Maatregelen Kierbesluit’
'Werkzaamheden 2014'
‘Werkzaamheden 2015’

 

Video werkzaamheden 2016

Loading the player
Video werkzaamheden 2016