Einde werk Compenserende Maatregelen Kierbesluit op Voorne-Putten

29 maart 2017 Woensdag 29 maart zijn de werkzaamheden op Voorne-Putten vanwege de Compenserende Maatregelen Kierbesluit feestelijk afgerond. Hoofdrolspelers daarbij waren heemraad Lies Struik van waterschap Hollandse Delta en directeur Donné Slangen van DG Ruimte en Water van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Lies Struik (waterschap Hollandse Delta) en directeur Donné Slangen (DG Ruimte en Water van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu). | © waterschap Hollandse Delta

November 2014 ging de eerste schop in de grond. Lies Struik vertelt: “Nu – met nog een paar restpuntjes te gaan – ligt er een robuust en toekomstbestendig watersysteem. We kunnen nu meer water inlaten in kortere tijd. Dat maakt dat we de inspanningsverplichting die we hebben om zoet water aan te voeren voor bijvoorbeeld beregening makkelijker kunnen uitvoeren. Hiermee komen we bovendien een afspraak met de LTO na.”

“We hebben veel waardering voor het waterschap. De nieuwe innamepunten zullen volgens afspraak in 2018 allemaal klaar zijn en er is hard gewerkt om het vertrouwen bij de betrokken partijen op de eilanden te creëren” vult Donné Slangen aan. “Vanaf eind 2018 kan Rijkswaterstaat daardoor stapsgewijs starten met het invoeren van de Kier. Dat doen we heel zorgvuldig, zodat het zoute water in het Haringvliet niet verder komt dan de denkbeeldige lijn Middelharnis – Spui. Daarbij geldt ‘zekerheid voor veiligheid en zoetwater boven alles’."

Resultaat van het werk

Om te zorgen voor voldoende zoet water in de polders op Voorne-Putten is op Voorne-west het watersysteem omgedraaid. Kwam het water eerst vanuit de Vestinggracht van Hellevoetsluis, nu komt het water uit het Brielse Meer. Daarvoor is 4 kilometer aan sloten verlengd, stuwen en duikers zijn aangepast en vergroot.
Ook op Voorne-oost is het watersysteem omgedraaid. Er is een nieuw inlaatpunt gebouwd bij de Beningerwaard, nu bekend als het natuurgebied Spuimonding West. Het zoete water komt uit het Spui.
Om het systeem om te draaien zijn 32 duikers vervangen of aangelegd, 7 nieuwe, geautomatiseerde stuwen geplaatst. Daarnaast is 3 kilometer sloot verplaatst en een bestaande sloot is over een lengte van 2 kilometer verbreed.
Bijzonder aan de inlaat is dat een aansluiting voor een noodpomp is gemaakt. In tijden van extreme regenval en wateroverlast, kan 1 van de 2 buizen ook gebruikt worden om het water naar buiten te pompen. Het waterschap heeft dus met een bredere blik naar de compenserende maatregelen gekeken.
Het derde werk bestond uit het plaatsen van een pomp bij de Vestinggracht in Hellevoetsluis. Deze pomp zorgt voor een betere doorstroming van het water in de Vestinggracht en daardoor een betere waterkwaliteit en dat betekent een mooier water. 

Haringvlietsluizen op een kier

Na uitvoering van de Compenserende Maatregelen gaan de Haringvlietsluizen eind 2018 op een kier. Dit betekent dat bij opkomend tij zout water het Haringvliet instroomt. De afspraak is gemaakt dat het zoutere water nooit verder komt dan de denkbeeldige lijn Middelharnis-Spui.
Om het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen mogelijk te maken, hebben waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om de Compenserende Maatregelen uit te voeren.

 

Alle werkzaamheden Compenserende Maatregelen Kierbesluit op Voorne-Putten in beeld

Loading the player
Alle werkzaamheden Compenserende Maatregelen Kierbesluit op Voorne-Putten in beeld