Werkzaamheden Goeree-Overflakkee Midden van start

18 januari 2017 Deze week is waterschap Hollandse Delta begonnen met de eerste werkzaamheden voor het project Goeree-Overflakkee Midden als onderdeel van de Compenserende Maatregelen Kierbesluit.
Graven van een nieuwe watergang | © waterschap Hollandse Delta

De uit te voeren werkzaamheden vinden plaats tussen de havenkanalen van Dirksland en Middelharnis. Het waterschap gaat in dit gebied diverse gebouwen slopen en grondwerkzaamheden uitvoeren. Met het slopen van de gebouwen ontstaat er ruimte om het aanvoerkanaal te realiseren. De grondwerkzaamheden bestaan uit het graven van watergangen en het aanbrengen van grote duikers. Het aanvoerkanaal wordt gegraven tussen de sifons die in 2017 onder de havenkanalen van Middelharnis en Dirksland gerealiseerd worden. Kenmerkend voor het project is dat er veel grondtransport plaats gaat vinden.