Verversing water Vestinggracht nu mogelijk

7 december 2016 Woensdag 7 december 2016 zetten heemraad Lies Struik van waterschap Hollandse Delta en wethouder Hans van Lith van gemeente Hellevoetsluis de pomp bij de Vestinggracht in Hellevoetsluis aan. Deze pomp, onderdeel van het programma Compenserende Maatregelen Kierbesluit, zorgt ervoor dat er doorstroming komt in de Vestinggracht. Deze maatregel is ook nu al gunstig voor de waterkwaliteit.
Wethouder en heemraad starten pomp voor betere doorstroming en waterkwaliteit | © waterschap Hollandse Delta
Wethouder en heemraad starten pomp voor betere doorstroming en waterkwaliteit | © waterschap Hollandse Delta
Overzicht lokatie bij de pomp bij vestinggracht | © waterschap Hollandse Delta

De pomp zorgt ervoor dat het water vanuit de noordkant van de Westbeer bij de Nieuwe Zeedijk via een leiding in de grond ernaast wordt gepompt naar de zuidkant van de Westbeer. Deze voorziening is nodig omdat de Westbeer een dijk is en een beschermd stadsgezicht.
,,Nu stopt het water bij de Westbeer en staat daar stil,’’ legt heemraad Struik uit. ,,En dat wil je niet, omdat stilstaand water niet goed is voor de waterkwaliteit en daarmee voor vissen, planten, kleine waterdieren en algen.’’

Het water in de Vestinggracht wordt nu bij de Oostkade ingelaten vanuit het Haringvliet. Na de openstelling van de Haringvlietsluizen in 2018, zal het Haringvliet gedeeltelijk verzilten door de instroom van zeewater. De verziltingszone komt naar verwachting tot voorbij Hellevoetsluis. Het is nog niet bekend of de Vestinggracht hierdoor ook zal verzilten. “Om dit in de gaten te houden en om te bepalen of het waterbeheer moet worden aangepast aan de nieuwe situatie, starten we een gezamenlijk monitoringstraject. De Vestinggracht is bijvoorbeeld een geliefde plek voor vissers. Een goede waterkwaliteit is dus belangrijk,” vult wethouder Van Lith aan.

Monitoring

In 2015 hebben waterschap en gemeente daarom een intentieverklaring ondertekend om de monitoring mogelijk te maken. Dit jaar is gebruikt om een monitoringsplan te maken. Dat ligt er nu. De eerste stap van de monitoring is het vastleggen van de situatie zoals die nu is. Deze nul-meting doen we in 2017. We brengen dan de waterplanten, de kleine waterdiertjes, zuurstof, zoutgehalte en voedingstoffen in beeld. In 2018 doen we ook nog een visstandonderzoek. De monitoring vindt plaats voor een periode van zeven jaar.

Haringvlietsluizen op een kier

Na uitvoering van de Compenserende Maatregelen gaan de Haringvlietsluizen eind 2018 op en een kier. Dit betekent dat bij opkomend tij zout water het Haringvliet instroomt. De afspraak is gemaakt dat het zoutere water nooit verder komt dan de denkbeeldige lijn Middelharnis-Spui.
Om het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen mogelijk te maken, hebben waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om de Compenserende Maatregelen uit te voeren.