Nieuwe inlaat bij Beningerwaard onthuld

5 oktober 2016 Op 5 oktober 2016 is de nieuwe inlaat bij de Beningerwaard onthuld. Deze inlaat, onderdeel van het programma Compenserende Maatregelen Kierbesluit, zorgt ervoor dat het waterschap zoet water kan inlaten in de polders wanneer de Haringvlietsluizen op een kier gaan.
© HollandseDelta/Ingrid van Gelderen

Heemraad Lies Struik, wethouder Dirk van der Schaaf van gemeente Nissewaard en agrariër Gerrit Arkenbout onthulden de nieuwe inlaat, die is voorzien van een foto met het onderwaterleven in de sloten.

Zoet water voor polders Zuidland en Oudenhoorn

De nieuwe inlaat laat het zoete water via het natuurgebied Beningerwaard in vanuit het Spui. Het water stroomt daarvandaan richting Hellevoetsluis. Daarmee draaien we het watersysteem in de polders van Zuidland en Oudenhoorn om. Via de nieuw gerealiseerde sloten  stroomt het water de polders door. Bij uitvoering van de werkzaamheden heeft het waterschap rekening gehouden met het veranderende klimaat en de mogelijk grotere watervraag in de toekomst.

Andere werkzaamheden

Om het omdraaien van het watersysteem mogelijk te maken, zijn er meer werkzaamheden in het gebied uitgevoerd. Zo zijn 32 duikers vervangen of aangelegd. Er is een 3 kilometer lange nieuwe sloot gegraven en een bestaande sloot is over een lengte van 2 kilometer verbreed. Ook zijn 7 nieuwe stuwen geplaatst. Daarnaast is voor de Vestinggracht van Hellevoetsluis een doorspoelvoorziening aangebracht om het water te kunnen verversen. De laatste werkzaamheden vinden komende maanden nog plaats en worden dit jaar nog afgerond.

Haringvlietsluizen op een kier

Na uitvoering van de Compenserende Maatregelen gaan de Haringvlietsluizen op en een kier. Dit betekent dat bij opkomend tij zout water het Haringvliet instroomt. De afspraak is gemaakt dat het zoutere water nooit verder komt dan de denkbeeldige lijn Middelharnis Spui.

Om het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen mogelijk te maken, hebben waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om de Compenserende Maatregelen uit te voeren.