Grondonderzoek Goeree-Overflakkee Oost

23 mei 2016 Aankomende twee weken voert GMB Civiel B.V. grondonderzoek uit voor de Compenserende Maatregelen Kierbesluit deeltraject Goeree-Oost.
Grondonderzoek | © Hollandse Delta

Bij dit deeltraject hoort het bouwen van de sifons en de nieuwe inlaatvoorziening. Sifons zijn grote betonnen kokers met een in- en uitstroombak. Deze zijn nodig om het water onder de havenkanalen van Middelharnis en Dirksland te laten stromen. De nieuwe visvriendelijke inlaatvoorziening wordt gerealiseerd in de nabijheid van gemaal Koert in Middelharnis.

Op dit moment werkt de aannemer hiervoor het ontwerp uit. Daarom wordt grondonderzoek gedaan om berekeningen te kunnen maken voor de fundering van de betonnen sifons en van het inlaat-bouwwerk. Het grondonderzoek bestaat uit sonderingen en grondboringen. Voor het uitvoeren van deze onderzoeken wordt specialistisch materieel ingezet. Voor moeilijk bereikbare locaties wordt gebruikgemaakt van klein materieel.