Ontwerp-projectplan Goeree-Overflakkee midden ter inzage

12 april 2016 Eind 2016 gaat het waterschap starten met de werkzaamheden voor de Compenserende Maatregelen Kierbesluit tussen de havenkanalen van Middelharnis en Dirksland op Goeree-Overflakkee.
Het Haringvliet met het tracé tussen Middelharnis en Dirksland vanuit de lucht.

Sinds de invoering van de Waterwet in 2009 moet een waterschap bij uitvoering van een werk een projectplan maken. Dit projectplan vervangt de vergunning voor eigen werk. Het ontwerp-projectplan Compenserende Maatregelen Kierbesluit Goeree-Overflakkee ligt tot en met 20 mei 2016 ter inzage bij het waterschap en via de website www.overheid.nl