Eerste duikers in zoetwaterkanaal geplaatst

25 februari 2016 Vanaf half januari zijn de werkzaamheden van start gegaan voor de uitvoering van de Compenserende Maatregelen Kierbesluit in de regio Voorne-Oost.
Aannemer Kuipers Infra aan het werk. | © waterschap Hollandse Delta
Aanleg van een nieuwe duiker. | © waterschap Hollandse Delta
Aanleg van een nieuwe duiker. | © waterschap Hollandse Delta

De werkzaamheden in de regio Voorne-Oost zijn in volle gang. De eerste grote duikers, een betonnen verbinding tussen twee sloten, in het zoetwaterkanaal zijn geplaatst. Met recht grote duikers, want ze hebben een afmeting van 2 bij 1½ meter.
De nieuwe verbindingen met de aansluitende watergangen op het zoetwaterkanaal zijn gerealiseerd. Ook is het zoetwaterkanaal ten westen van de Eeweg op de juiste afmetingen gemaakt. Gestart is met het graven van de nieuwe watergang bij de Schoutsweg. De breedte van deze nieuwe watergang wordt circa 12,50 meter.

Met de aanleg van het zoetwaterkanaal draaien we het watersysteem in de polders van Zuidland en Oudenhoorn in het oostelijk deel van Voorne om. Als de werkzaamheden gereed zijn zal het zoete water vanaf het nieuwe inlaatpunt bij de Beningerwaard richting het westen, naar gemaal Oudenhoorn worden gestuurd. Bij gemaal Oudenhoorn wordt het water dan weer het Haringvliet in gepompt.

Inloopspreekuur

Op 7 maart en 21 maart vindt er het inloopspreekuur voor de bewoners van de polders van Zuidland en Oudenhoorn in de bouwkeet van aannemer Kuipers Infra aan de Zeedijk, ter hoogte van de kruising met de Koeneweg te Zuidland plaats. Het is van 9 tot 12 uur. U kunt dan de kaarten en bouwtekeningen bekijken en uw vragen stellen.