Werkzaamheden Voorne oost van start

22 januari 2016 Deze week is waterschap Hollandse Delta begonnen met de eerste werkzaamheden voor het project Voorne oost als onderdeel van de Compenserende Maatregelen Kierbesluit.
Bouwkeet aan de Zeedijk in Zuidland | © Hollandse Delta

De eerste van de 32 duikers, een betonnen verbinding tussen twee sloten, is al vervangen door een grotere. Naast de 32 duikers wordt o.a. een nieuw inlaatpunt gebouwd, een 3 kilometer lange nieuwe sloot gegraven en wordt een bestaande sloot over een lengte van 2 kilometer met 1-3 meter verbreed. Ook worden er 7 nieuwe stuwen geplaatst. Daarmee draaien we het watersysteem in de polders van Zuidland en Oudenhoorn in het oostelijk deel van Voorne om. Als de werkzaamheden gereed zijn zal het zoete water vanaf het nieuwe inlaatpunt bij de Beningerwaard richting het westen, naar gemaal Oudenhoorn worden gestuurd. Bij gemaal Oudenhoorn wordt het water dan weer het Haringvliet in gepompt.

Inloopspreekuur

Vanaf 25 januari houdt het waterschap voor de bewoners van de beide polders tweewekelijks een inloopochtend in de bouwkeet van aannemer Kuipers Infra aan de Zeedijk, ter hoogte van de kruising met de Koeneweg te Zuidland. Het inloopspreekuur is van 9-12 uur. U kunt dan de kaarten en bouwtekening bekijken en uw vragen stellen.