Gemeente en waterschap gaan waterkwaliteit Vestinggracht monitoren

24 juni 2015 Dinsdag 23 juni 2015 ondertekenden heemraad Lies Struik van waterschap Hollandse Delta en wethouder Hans van Lith van gemeente Hellevoetsluis de intentieovereenkomst voor de monitoring van de waterkwaliteit in de Vestinggracht van Hellevoetsluis. Deze monitoring vindt plaats vanwege het Kierbesluit en is onderdeel van het programma Compenserende Maatregelen Kierbesluit. De monitoring wordt dit jaar opgestart en zal een periode van 7 jaar beslaan.
Heemraad Struik en wethouder Van Lith
Heren Struik en Van Lith met overeenkomst

“De Vestinggracht is van groot belang voor het cultuurhistorisch aanzien van Hellevoetsluis. De Vestinggracht is bovendien een geliefde plek voor vissers,” benadrukt Van Lith. Het water in de Vestinggracht wordt ingelaten vanuit het Haringvliet. Na de openstelling van de Haringvlietsluizen in 2018, zal het Haringvliet gedeeltelijk verzilten door de instroom van zeewater. De verziltingszone komt naar verwachting tot voorbij Hellevoetsluis. Het is nog niet bekend of de Vestinggracht hierdoor ook zal verzilten. Om dit in de gaten te houden en om te bepalen of het waterbeheer moet worden aangepast aan de nieuwe situatie, wordt een monitoringstraject opgestart.

Monitoring

De eerste stap van de monitoring is het vastleggen van de situatie zoals die nu is. Daarbij worden onder meer het zoutgehalte, de waterkwaliteit, de visstand en de waterplanten in beeld gebracht. Na 2018 wordt dit onderzoek enkele malen herhaald. Struik vult aan: “Met de resultaten van de monitoring zullen gemeente en waterschap afspraken maken over het waterbeheer in de Vestinggracht. Samen willen wij zorgen voor een goede balans in het watersysteem.”

Maatregelen

Eén van de maatregelen die volgend jaar al vanuit het programma Compenserende Maatregelen Kierbesluit wordt genomen, is het aanbrengen van een pomp en leiding langs de Westbeer bij de Nieuwe Zeedijk. Hiermee kan de doorspoeling van de verschillende compartimenten in de Vestinggracht worden verbeterd. Deze maatregel is ook nu al gunstig voor de waterkwaliteit.