Monitoringsbijeenkomst 20 mei 2015

13 mei 2015 Op woensdag 20 mei a.s. organiseert het programma Compenserende Maatregelen Kierbesluit een bijeenkomst over monitoring. Deze is met name bedoeld voor agrariërs.

Rijkswaterstaat en waterschap Hollandse Delta praten u bij over monitoring die gedaan wordt op het Haringvliet en over de monitoring van het grond- en oppervlaktewater in de polders.

De bijeenkomst wordt gehouden op 20 mei 2015 in restaurant De Zeemeeuw, Meester Snijderweg 5 te Stellendam. Aanvang: 19.30 uur. U bent vanaf 19.00 uur welkom. Wilt u de bijeenkomst bijwonen, meldt u zich dan per e-mail aan: kierharingvliet@wshd.nl.

Vanaf 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier, wanneer de waterstand op het Haringvliet lager is dan op zee. Dat is belangrijk voor de internationale vismigratie. Op deze manier kunnen trekvissen zoals zalm en zeeforel de sluizen passeren richting hun paaigebieden, die stroomopwaarts liggen. Het openzetten van de sluizen zorgt er ook voor dat zout water binnen kan stromen, waardoor het westelijk deel van het Haringvliet gaat verzilten. Inname van zoet water blijft op het Haringvliet gegarandeerd ten oosten van de lijn Middelharnis en het Spui. Evides Waterbedrijf en waterschap Hollandse Delta verleggen daarom hun inlaatpunten voor zoet water in het gebied naar de locatie waar zoet water gegarandeerd blijft. Rijkswaterstaat (RWS) gaat als beheerder van de Haringvlietsluizen het zoutgehalte in het Haringvliet continu monitoren.

 

Programma 20 mei 2015
 19.00 – 19.30 uur  Inloop
 19.30 – 19.35 uur  Welkomstwoord
 19.35 - 19.40 uur  Algemeen film over Kierbesluit
 19.40 - 20.05 uur  Presentatie bediening en monitoring door Rijkswaterstaat
 20.05 - 20.15 uur  Pauze
 20.15 - 20.40 uur  Presentatie monitoring door waterschap Hollandse Delta
 20.40 – 21.00 uur  Vragenronde en afsluiting