Film Compenserende Maatregelen Kierbesluit 2014

24 februari 2015 Op 20 november 2014 is de uitvoering van de Compenserende Maatregelen Kierbesluit gestart. Met het in de grond leggen van een betonnen duikerdeel verrichtte minister Schultz van Haegen de aftrap van het eerste werk in uitvoering.

De komende vier jaar voeren waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en Rijkswaterstaat diverse projecten uit om de zoetwatervoorziening voor de sloten op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee en de productie van drinkwater voor Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland zeker te stellen. In 2018 kunnen de Haringvlietsluizen op een kier om daarmee de internationale vismigratie te stimuleren.

Om de voortgang van de compenserende maatregelen in beeld te brengen, maken de drie samenwerkende partijen jaarlijks een voortgangsfilm. De film over 2014 begint met een uitleg over de gevolgen van het Kierbesluit en de maatregelen die waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en Rijkswaterstaat nemen om de gevolgen te compenseren. Vervolgens wordt het eerste werk in uitvoering getoond.

Loading the player
Inhoud van de film.
Deze film over 2014 begint met een uitleg over de gevolgen van het Kierbesluit en de maatregelen die waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en Rijkswaterstaat nemen om de gevolgen te compenseren. Vervolgens wordt het eerste werk in uitvoering getoond.