Projectplan Voorne-Putten Oost ter inzage

20 januari 2015 In het najaar 2015 gaat het waterschap starten met de werkzaamheden voor de Compenserende Maatregelen Kierbesluit op het oostelijk deel van het eiland Voorne-Putten.

Daarvoor heeft waterschap Hollandse Delta een projectplan gemaakt. Dit projectplan vervangt de vergunning voor eigen werk.Sinds de invoering van de Waterwet in 2009 moet een waterschap bij uitvoering van een werk een projectplan maken. Het projectplan Compenserende Maatregelen Kierbesluit Voorne-Putten Oost ligt tot en met 2 maart 2015 ter inzage bij het waterschap en via de website www.overheid.nl.

Meer informatie: