Inloopbijeenkomst Compenserende Maatregelen Kierbesluit

11 november 2014 Donderdag 20 november 2014 organiseren waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en Rijkswaterstaat een inloopbijeenkomst over de compenserende maatregelen die worden uitgevoerd vanwege het kierbesluit.

Geïnteresseerden zijn welkom op 20 november tussen 17.00 - 20.00 uur in de tent op de hoek van de Onderlangs en Tussenweg in Hellevoetsluis. De wegen zijn deels afgesloten vanwege de werkzaamheden. Parkeergelegenheid is gecreëerd aan de Onderlangs.

Tijdens de inloopbijeenkomsten willen wij u graag informeren over de voorbereidingen voor het uitvoeren van de maatregelen. Er zijn tekeningen beschikbaar over de aanleg van watergangen (waterschap) en drinkwaterleiding (Evides), de nieuwe inlaatpunten en de bijbehorende tracékeuzes.

Eerste werk in uitvoering

Naast de locatie van de inloopbijeenkomst ligt het werkterrein van het eerste uitvoeringswerk van de compenserende maatregelen. Dit eerste werk betreft de vergroting van de duiker onder de Onderlangs. Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u dit werk met eigen ogen aanschouwen.

Op een kier

Het Kierbesluit houdt in dat de Haringvlietsluizen ‘op een kier worden gezet’ als de waterstand op het Haringvliet lager is dan op zee. Dat is belangrijk voor de internationale vismigratie. Dit zorgt er ook voor dat er zout water binnen kan komen, waardoor het westelijk deel van het Haringvliet zouter wordt. Zoet water blijft op het Haringvliet gegarandeerd ten oosten van de lijn Middelharnis en het Spui.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en Rijkswaterstaat werken samen aan maatregelen om de zoetwatervoorziening van de eilanden Goeree-Overflakkee en Voorne Putten te garanderen. Evides Waterbedrijf en waterschap Hollandse Delta moeten hun inlaatpunten voor zoet water in het gebied verleggen naar een locatie waar zoet water gegarandeerd blijft. Rijkswaterstaat gaat als beheerder van de Haringvlietsluizen het zoutgehalte continu monitoren.