Start keukentafelgesprekken

23 september 2013 Na de inloopbijeenkomsten op 4 en 11 september zijn de keukentafelgesprekken opgestart. Afhankelijk van welke maatregelen op een perceel genomen moeten worden, worden deze gevoerd door waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf of gezamenlijk.

Het doel van de gesprekken is de huidige ontwerpen technisch beter te onderbouwen.
In het gesprek is ruimschoots aandacht voor de wensen van de betrokkenen.
Opmerkingen, wensen, alternatieven, bezwaren en vragen worden geïnventariseerd en genoteerd. Toestemming wordt gevraagd voor het uitvoeren van de noodzakelijke onderzoeken.

Na de keukentafelgesprekken worden relevante aanpassingen in het ontwerp verwerkt en worden de tekeningen en ramingen aangepast. Van het gesprek wordt een verslag aan de betrokkenen toegezonden. Het is de bedoeling voor 1 december a.s. met alle betrokkenen gesproken te hebben.

De gesprekken over grondverwerving vinden naar verwachting in 2014 plaats.