Onderzoeken voor uitvoering compenserende maatregelen kierbesluit

19 september 2013 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aan waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en Rijkswaterstaat gevraagd om eind dit jaar een 85%-raming van de kosten in te dienen. Daarom zijn op 4 en 11 september, tijdens twee inloopbijeenkomsten, de maatregelen gepresenteerd die nodig zijn voor het uitvoeren van het kierbesluit.

Voor verdere uitwerking (detaillering) van de huidige plannen op zowel Voorne-Putten als op Goeree-Overflakkee, is het noodzakelijk meer van het gebied te weten te komen. Hiervoor moeten een aantal onderzoeken worden uitgevoerd. Ook vanwege wet- en regelgeving zijn een aantal onderzoeken nodig. Hoe nauwkeuriger en daarmee definitiever de plannen worden des te meer onderzoek er noodzakelijk kan zijn. De huidige onderzoeken dienen dan als basis voor verder detailonderzoek.

Op dit moment worden in ieder geval de volgende onderzoeken uitgevoerd:

  • een onderzoek naar de aanwezigheid van flora en fauna;
  • een onderzoek naar de aanwezigheid van archeologie;
  • een onderzoek naar niet gesprongen explosieven;
  • een onderzoek naar de bodemkwaliteit;
  • een grondmechanisch onderzoek (o.a. bodemsterkte);
  • een onderzoek naar de stabiliteit van de waterkeringen;
  • een onderzoek naar effecten van peilstijging in het zoetwaterkanaal. 

Ieder onderzoek wordt uitgevoerd door een specialistisch advies/onderzoeksbureau.

De planning is dat de resultaten van deze onderzoeken eind november bekend zijn.

De eigenaar van het perceel waarop de onderzoeken moeten worden uitgevoerd, hebben vooraf een brief ontvangen van het waterschap en Evides en worden vooraf gebeld door het betreffende adviesbureau.