website Kier Haringvliet - homepage

Zoetwatertracé Voorne-Putten

1306518 Haringvliet_0000.jpg

Tracé bestaande uit drie deelprojecten; het westelijk gebied, het oostelijk gebied, de vestinggracht van Hellevoetsluis en monitoring.

Zoetwatertracé Voorne-Putten

Zoetwatertracé Goeree-Overflakkee

1306618 Haringvliet_0000.jpg

Tracé bestaande uit de Van Pallandtpolder, tracé tussen de havenkanalen Middelharnis en Dirksland, tracé ten westen van Havenkanaal Dirksland en de aanleg van de sifons onder de havenkanalen.

Zoetwatertracé Goeree-Overflakkee

Drinkwatervoorziening op twee eilanden

1306633 Haringvliet_0000.jpg

Evides Waterbedrijf wint oppervlaktewater uit het Haringvliet om dit te zuiveren tot betrouwbaar drinkwater voor klanten op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland.

Drinkwatervoorziening op twee eilanden

Monitoring en Bediening

1306634 Haringvliet_0000.jpg

Rijkswaterstaat, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, is beheerder van de Haringvlietsluizen.

Monitoring en Bediening

Informatie over het project Kierbesluit

Deze website geeft informatie over de uitvoering van de Compenserende Maatregelen die uitgevoerd worden naar aanleiding van het Kierbesluit. Het Kierbesluit betekent dat de Haringvlietsluizen ‘op een kier worden gezet' als de waterstand op het Haringvliet lager is dan op zee. Dat is belangrijk voor de internationale vismigratie. Op deze manier kunnen trekvissen waar onder zalm en zeeforel de sluizen passeren richting hun paaigebieden, die stroomopwaarts liggen.
Het openzetten van de sluizen zorgt er ook voor dat zout water binnen kan stromen, waardoor het westelijk deel van het Haringvliet gaat verzilten. Inname van zoet water blijft op het Haringvliet gegarandeerd ten oosten van de lijn Middelharnis en het Spui. Op 20 juni 2013 is een principebesluit genomen: in 2018 gaan de sluizen op een kier.

Kaart compenserende maatregelen

kaart_011013.jpg