Veelgestelde vragen

 

Resultaten 16 - 20 van 20
Wat houden de maatregelen in?  
In de toekomst gaan de Haringvlietsluizen zowel bij eb als vloed beperkt open. Momenteel zijn de sluizen alleen open bij eb en wordt rivierwater op zee gespuid. Door de sluizen op een kier te zetten, kan het zoute zeewater het Haringvliet instromen en ontstaat er een natuurlijk overgangsgebied tussen zout en zoet water. Trekvissen zoals de zalm en de forel kunnen dan ook de sluizen passeren. Nu vormen de sluizen nog een harde grens tussen de zee en het Haringvliet en de sluizen belemmeren vissen om het Haringvliet op te zwemmen.
Welke compenserende maatregelen worden uitgevoerd om de zoetwatervoorziening te garanderen?  
Waterschap Hollandse Delta gaat de inlaatpunten op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee verleggen. Bovendien worden deels nieuwe sloten gegraven en deels bestaande sloten breder gemaakt om het water de polders in te laten stromen.
Op Voorne-Putten verlegt Waterschap Hollandse Delta het inlaatpunt voor zoet water naar de Beningerwaard op de hoek van het Spui. Dit water stroomt vervolgens de polder in. Om dit te bereiken moet er 5 km sloten gegraven of verbreed worden. Het westelijk deel van Hellevoetsluis krijgt zijn water voortaan vanuit het Brielse Meer waar het inlaatpunt bij Brielle ligt. Hiervoor moet in een traject van 4 km de kunstwerken aangepast worden.
Op Goeree-Overflakkee wordt het inlaatpunt verlegt naar ten noorden van gemaal Koert. Dit gemaal ligt tussen Middelharnis en Stad aan 't Haringvliet. Om het water in de polder te krijgen moeten er 12,5 km nieuwe sloten gegraven of verbreed worden.
Welke compenserende maatregelen worden uitgevoerd voor de bediening van de sluizen?  
Rijkswaterstaat, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, is beheerder van de Haringvlietsluizen. Rijkswaterstaat past het beheerplan van de Haringvlietsluizen aan. Hiervoor stelt de organisatie een nieuw sluisbedieningsprogramma op. In de eerste jaren na het operationeel worden van de Kier, zal Rijkswaterstaat lerend implementeren. Dat betekent dat er met een kleinere opening begonnen wordt, om te toetsen of de werkelijke situatie overeenkomt met de verwachtingen uit de modellen. Dit is een extra waarborg voor de zoetwatervoorziening.
Welke partijen zijn betrokken bij de compenserende maatregelen?  

De vier betrokken organisaties zijn:

Voor het gehele project is een speciale website opgezet: www.kierharingvliet.nl.

 

 

Wordt het hele Haringvliet zout door de maatregelen?  
Nee. Alleen het westelijke deel van het Haringvliet zal hierdoor brak worden. Het zoute water mag niet verder komen dan de denkbeeldige lijn Middelharnis - monding Spui. Een meetnet, van palen en boeien - voorzien van apparatuur om het zoutgehalte te meten, bewaakt deze zoutgrens.