Veelgestelde vragen

 

Resultaten 11 - 15 van 20
Waar ligt het huidige innamepunt voor Evides Waterbedrijf nu en waar komt het nieuwe innamepunt?  
Het innamepunt ligt nu bij Scheelhoek in Stellendam en het nieuwe innamepunt komt achter de dijk ten oosten van Middelharnis, ter hoogte van de Brienenpolderweg.
Waarom gaan de sluizen op een kier?  

De Haringvlietsluizen zijn onderdeel van de Deltawerken. Daardoor is het Deltagebied sterk veranderd. De Deltawerken beschermen Zuidwest-Nederland tegen overstromingen. Dit heeft ook nadelen. Het getijde is grotendeels verdwenen en het water staat vrijwel altijd stil. Natuurlijke overgangen tussen de zee en de rivier zijn grotendeels verdwenen en daarmee ook de planten en dieren die in deze gebieden leven. De Haringvlietsluizen vormen een barrière voor vissen om hun paaigebieden te bereiken. Door de Haringvlietsluizen op een kier te zetten, wordt deze belangrijke barrière opgeheven en kunnen trekvissen de sluizen passeren.
Wanneer worden de maatregelen uitgevoerd en wanneer zijn ze klaar?  

In 2014 zijn Evides Waterbedrijf, waterschap Hollandse Delta en Rijkswaterstaat gestart met de uitvoering van de compenserende maatregelen.

De compenserende maatregelen zullen in 2018 uitgevoerd zijn.

Wanneer worden overeenkomsten met gebruikers en eigenaren ondertekend?  

Vanaf 2014 zijn er gesprekken gevoerd met de eigenaren van percelen op de tracés. Eind 2016 zijn er met alle eigenaren overeenkomsten gesloten.

Wat gaat dit project kosten?  
De totale kosten van de compenserende maatregelen voor de drie partijen zullen ongeveer € 75 miljoen bedragen.