Veelgestelde vragen

 

Resultaten 1 - 2 van 2
Als het Haringvliet zouter wordt, kun je dat water dan nog inlaten voor agrarisch gebruik?  
Ja, dat kan. Waterschap Hollandse Delta laat op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee water in o.a. voor agrarisch gebruik. De inlaatpunten die nu gebruikt worden, moeten dan wel worden verlegd.
Welke compenserende maatregelen worden uitgevoerd om de zoetwatervoorziening te garanderen?  
Waterschap Hollandse Delta gaat de inlaatpunten op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee verleggen. Bovendien worden deels nieuwe sloten gegraven en deels bestaande sloten breder gemaakt om het water de polders in te laten stromen.
Op Voorne-Putten verlegt Waterschap Hollandse Delta het inlaatpunt voor zoet water naar de Beningerwaard op de hoek van het Spui. Dit water stroomt vervolgens de polder in. Om dit te bereiken moet er 5 km sloten gegraven of verbreed worden. Het westelijk deel van Hellevoetsluis krijgt zijn water voortaan vanuit het Brielse Meer waar het inlaatpunt bij Brielle ligt. Hiervoor moet in een traject van 4 km de kunstwerken aangepast worden.
Op Goeree-Overflakkee wordt het inlaatpunt verlegt naar ten noorden van gemaal Koert. Dit gemaal ligt tussen Middelharnis en Stad aan 't Haringvliet. Om het water in de polder te krijgen moeten er 12,5 km nieuwe sloten gegraven of verbreed worden.