Veelgestelde vragen

 

Resultaten 1 - 5 van 6
Hebben eigenaren en gebruikers invloed op de plannen?  
Wensen van de betrokkenen worden geïnventariseerd en er wordt bekeken in hoeverre het past binnen de bestaande plannen. Relevante aanpassingen worden verwerkt en tekeningen en ramingen kunnen worden aangepast.
Daarnaast zullen verschillende vergunningen nodig zijn voor de aanleg van de compenserende maatregelen. Hierop zijn de gebruikelijke ter inzage termijnen en bezwaren van toepassing.
Hoe worden gebruikers en eigenaren op het tracé geïnformeerd?  
Waterschap Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf houden van september 2013 t/m februari 2014 keukentafelgesprekken. Zij gaan langs bij eigenaren en gebruikers met land dat op de tracés ligt, om de plannen toe te lichten en informatie te verkrijgen waarmee de huidige ontwerpen technisch geoptimaliseerd kunnen worden. Van de gevoerde gesprekken wordt een verslag gemaakt en naar de betrokkenen verzonden.
Wanneer worden de maatregelen uitgevoerd en wanneer zijn ze klaar?  

In 2014 zijn Evides Waterbedrijf, waterschap Hollandse Delta en Rijkswaterstaat gestart met de uitvoering van de compenserende maatregelen.

De compenserende maatregelen zullen in 2018 uitgevoerd zijn.

Wanneer worden overeenkomsten met gebruikers en eigenaren ondertekend?  

Vanaf 2014 zijn er gesprekken gevoerd met de eigenaren van percelen op de tracés. Eind 2016 zijn er met alle eigenaren overeenkomsten gesloten.

Wat gaat dit project kosten?  
De totale kosten van de compenserende maatregelen voor de drie partijen zullen ongeveer € 75 miljoen bedragen.