Veelgestelde vragen

 

Resultaten 1 - 5 van 20
Als het Haringvliet zouter wordt, kun je dat water dan nog gebruiken voor de drinkwatervoorziening?  

Nee, dat kan niet. Voor de drinkwatervoorziening op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland maakt Evides Waterbedrijf gebruik van zoet oppervlaktewater uit het Haringvliet. Zout water is niet geschikt voor de drinkwatervoorziening. Daarom gaat Evides de inlaat van het oppervlaktewater verplaatsen naar het deel van het Haringvliet waar zoet water gegarandeerd blijft. Vanuit dit punt stroomt straks het Haringvlietwater door een transportleiding naar zuiveringslocatie Ouddorp. Hier ondergaat het water een voorzuivering, waarna het in de duinen wordt geïnfiltreerd bij Ouddorp en Haamstede. In de duinen ondergaat het water een natuurlijk zuiveringsproces. Evides pompt het water vervolgens weer op en zuivert het tot drinkwater van goede kwaliteit.

Voor de drinkwatervoorziening op Voorne Putten verandert er niets. Het drinkwater daar is afkomstig uit drinkwaterzuiveringslocatie Berenplaat in Spijkenisse. Hier zuivert Evides Waterbedrijf oppervlaktewater afkomstig uit de Brabantse Biesbosch tot schoon en betrouwbaar drinkwater.

Als het Haringvliet zouter wordt, kun je dat water dan nog inlaten voor agrarisch gebruik?  
Ja, dat kan. Waterschap Hollandse Delta laat op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee water in o.a. voor agrarisch gebruik. De inlaatpunten die nu gebruikt worden, moeten dan wel worden verlegd.
Hebben eigenaren en gebruikers invloed op de plannen?  
Wensen van de betrokkenen worden geïnventariseerd en er wordt bekeken in hoeverre het past binnen de bestaande plannen. Relevante aanpassingen worden verwerkt en tekeningen en ramingen kunnen worden aangepast.
Daarnaast zullen verschillende vergunningen nodig zijn voor de aanleg van de compenserende maatregelen. Hierop zijn de gebruikelijke ter inzage termijnen en bezwaren van toepassing.
Hoe gaat het nieuwe innamepunt voor drinkwater eruit zien?  
Het inlaatpunt is in feite een gebouw waarin pompen staan die het water uit het Haringvliet oppompen. Vanuit deze locatie wordt het water vervolgens doorgepompt naar zuiveringslocatie Ouddorp. Hiervoor legt Evides Waterbedrijf een 15 kilometer lange nieuwe ruwwatertransportleiding aan vanaf het inlaatpunt naar het bestaande leidingnet.
Hoe worden gebruikers en eigenaren op het tracé geïnformeerd?  
Waterschap Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf houden van september 2013 t/m februari 2014 keukentafelgesprekken. Zij gaan langs bij eigenaren en gebruikers met land dat op de tracés ligt, om de plannen toe te lichten en informatie te verkrijgen waarmee de huidige ontwerpen technisch geoptimaliseerd kunnen worden. Van de gevoerde gesprekken wordt een verslag gemaakt en naar de betrokkenen verzonden.