Voorne West

De aanvoer van water naar het westelijk deel van Hellevoetsluis (circa 100 hectare) wordt nu vanuit de vestinggracht van zoet water voorzien. Dit deel krijgt in de toekomst het water door een bestaande inlaatwatergang te verlengen.
Haringvliet en tracé Voorne West vanuit de lucht

Deze watergang laat water in vanuit het Brielse Meer nabij Brielle. Doordat het een geïsoleerde watergang betreft waarop nagenoeg geen drainage uitkomt, kan de ingenomen waterkwaliteit tot aan Hellevoetsluis behouden blijven.

De extra benodigde hoeveelheid water heeft geen gevolgen voor de afmetingen van deze watergang. Wel wordt vanwege de lengte van het tracé een veiligheid ingebouwd door een watergang langs de N57 te verbreden. Deze extra hoeveelheid water heeft gevolgen voor kunstwerken. Vanaf de Walinxweg moeten de kunstwerken aangepast worden.

Enkele kenmerken van dit tracé zijn:

  • Verlenging huidige tracé met een lengte van circa 4 kilometer;
  • Geen grondverwerving van particulieren of agrariërs;
  • Aanpassing van duikers en stuwen.                

 

Kaart compenserende maatregelen Voorne West

Download kaart compenserende maatregelen Voorne West