Voorne Oost

De wateraanvoer van de polders van Zuidland en Oudenhoorn (circa 1.850 hectare) wordt momenteel vanuit gemaal Oudenhoorn gedaan. Deze inlaatwatergang loopt onderlangs de Oudenhoornse Zeedijk, Zuidlandse Zeedijk en Zuidoordsedijk tot aan de Dwarsweg.
Voorne-Putten Oost en het Haringvliet vanuit de lucht

In de toekomst wordt het watersysteem omgedraaid. Water zal worden ingelaten vanuit de Beningerwaard. Deze voormalige polder is in 2013 ingericht als natuurgebied en staat in open verbinding met het Spui.
Via een hevel komt het water in een nieuw te graven inlaatwatergang, waarna het water naar met name het westen, maar ook naar het oosten stroomt.

De grootste ingreep vindt plaats langs de Zuidlandse Zeedijk. De huidige inlaatwatergang wordt hier gedempt en er wordt een nieuwe en bredere watergang evenwijdig aan de gedempte gegraven. Deze maatregel wordt genomen vanwege de toekomstig geplande dijkversterking en voorkomt dat deze maatregel over enkele jaren moet worden uitgevoerd waardoor het gebied weer op de schop moet.

Vanaf de Ruigendijk zal de bestaande inlaatwatergang langs de Oudenhoornse Zeedijk naar gemaal Oudenhoorn verbreed worden met circa 1 tot 3 meter. Vanwege de stabiliteit van de waterkering zal de verbreding plaatsvinden richting de polderzijde.

Enkele kenmerken van dit tracé zijn:

  • Lengte van het tracé circa 5 kilometer;
  • Totale aankoop van gronden minder dan 4 hectare;
  • Omdraaien van het watersysteem waarbij van oost naar west wordt ingelaten;
  • Aanpassen van circa 20 duikers;
  • Vanwege de sobere inrichting worden 1:2 taluds toegepast;
  • De taluds worden voorzien van een taludverdediging;
  • Knelpunten zijn een passage van een boomgaard, de passage van twee gasleidingen en de passage van huispercelen.    
Kaart compenserende maatregelen Voorne Oost

Download kaart compenserende maatregelen Voorne Oost