Vestinggracht van Hellevoetsluis

Aan de Oostkade wordt momenteel water ingelaten voor de doorspoeling (bestrijding verzilting) van de vestinggracht en het westelijk deel van Hellevoetsluis.
Vestinggracht van Hellevoetsluis vanuit de lucht

Na realisatie van de maatregelen zal het stedelijk gebied vanuit het tracé Voorne West worden voorzien van water. Voor de vestinggracht zelf wordt in samenwerking met de gemeente een plan uitgewerkt. 

Aandachtspunten bij het opstellen van het plan zijn onder andere:

  • Afweging zoet of brak milieu;
  • De stadswallen zijn een beschermd aanzicht;
  • Aandacht voor riooloverstorten;
  • Gevolgen voor de ecologie en recreatie;
  • Aandachtspunt doorspoelen van de compartimenten. 
kaart compenserende maatregelen vestinggracht Hellevoetsluis

Download kaart compenserende maatregelen vestinggracht Hellevoetsluis