Tracé Van Pallandtpolder

Ter plaatse van gemaal Koert wordt een hevel aangebracht die het water vanuit het Haringvliet in de Van Pallandtpolder brengt.
Haringvliet en Van Pallandtpolder vanuit de lucht

De Van Pallandtpolder is in het verleden al ingericht als natuurgebied maar de huidige waterplas moet nog dieper gemaakt worden vanwege voldoende aanvoer van het water. Ook zijn nog aanpassingen nodig aan watergangen. Zo moeten sloten langs het tracé verlengd worden tot aan het Havenkanaal Middelharnis. Daarnaast verandert de aansluiting van de waterplas op de ecologische zone langs de Brienensweg evenals de aansluiting op het oostelijk deel van Middelharnis.  

Enkele kenmerken van dit tracé zijn:

  • Verlenging huidige tracé met een lengte van circa 400 m;
  • Verdieping van huidige waterpartij met circa 1.30 meter;
  • Aansluiting op het project aanvoerplan Middelharnis Oost;
  • Grondverwerving noodzakelijk van particulieren of agrariërs.

De Van Pallandtpolder is in het verleden al ingericht als natuurgebied maar de huidige waterplas moet nog dieper gemaakt worden vanwege voldoende aanvoer van het water.