Tracé tussen Havenkanalen Middelharnis en Dirksland

Het Haringvliet met het tracé tussen Middelharnis en Dirksland vanuit de lucht.

Waar mogelijk wordt het tracé, dat een breedte krijgt van 25 meter, evenwijdig aan de waterkering langs het Haringvliet gegraven. Een belangrijk knelpunt is echter de bebouwing rond de Gorsweg en de gasleidingen van de Gasunie. Deze zijn bepalend voor de ligging en inrichting van het tracé dat mede hierdoor een slingerend verloop heeft. Ook de Bekadeweg moet gekruist worden. In de plannen is voorzien dat deze weg afgegraven wordt.

Enkele kenmerken van dit tracé zijn:

  • Lengte van het tracé circa 5 kilometer;
  • Breedte nieuwe watergang 20-25 meter;
  • Oeverinrichting met taluds 1:4  en rietbescherming;
  • Afkoppeling drainage;
  • Aanpassen Gasleidingen;
  • Grondverwerving noodzakelijk van overheden, particulieren of agrariërs;
  • Aansluiting op het project aanvoerplan Middelharnis West

Deelproject sifons havenkanalen

Beide Havenkanalen worden gekruist met een ondergrondse leiding (sifons). Voor goede doorstroming van het water moeten er grotere sifons geplaatst worden. Voor het Havenkanaal Middelharnis zijn 2 sifons met een diameter van circa 1.70 meter nodig. Bij het Havenkanaal van Dirksland gaat het om 1 sifon met een diameter van circa 1.20 meter. Onder het havenkanaal van Middelharnis zijn grotere sifons nodig, omdat bij de Boerenweg de zuidelijk gelegen polders van water en het westelijk deel van Middelharnis wordt voorzien. Vanaf de sifons onder het havenkanaal van Dirksland gaat het water verder richting Stellendam.

Kenmerken van dit tracé zijn:

  • Aanleg 3 sifons onder de havenkanalen;
  • Aanpassen rwzi leiding Middelharnis