Tracé ten westen van Havenkanaal Dirksland

Vanaf de sifon wordt het tracé gevolgd door bestaande watergangen langs de Gorsdijk, Kraaijenissedijk en Oude Dijk.
Het Haringvliet en het gebied ten westen van het Havenkanaal Dirksland vanuit de lucht

Niet alle watergangen zijn breed genoeg waardoor een verbreding van circa 0 tot 3.50 meter noodzakelijk is. Het volledige tracé wordt voorzien van beschoeiing. In het tracé moeten zeven duikers vergroot worden. 

Enkele kenmerken van dit tracé zijn:

  • Lengte van het tracé circa 5 kilometer;
  • Oeverinrichting met beschoeiing en riet;
  • Aanpassen van circa 7 duikers;
  • Aanpassen drainage en afwateringssloten;
  • Grondverwerving noodzakelijk van agrariërs;