Chloridemetingen in grond- en oppervlaktewater

Meetpunt | © waterschap Hollandse Delta

De monitoring van het zoutgehalte in het grond- en oppervlaktewater op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee wordt uitgevoerd door waterschap Hollandse Delta. Het doel van deze monitoring is om de effecten van het Kierbesluit op het oppervlaktewater op de eilanden in beeld te kunnen brengen, met name van chloride en voedingsstoffen.

Naast een meetnet voor het oppervlaktewater is er ook een grondwatermeetnet ingericht. In dit grondwatermeetnet worden de grondwaterstanden en de gehalten aan onder andere chloride in het grondwater bepaald. Het meetnet bestaat uit meetpunten die geografisch gezien in lijnen liggen loodrecht op de oevers van het Haringvliet. Per meetpunt bevinden zich filters op 2 dieptes waarin de metingen worden uitgevoerd.

 

Raadpleeg de kaart chloridemeetnet grondwater Kierbesluit (nieuw venster)

Raadpleeg de kaart chloridemeetnet waterschap Hollandse Delta (nieuw venster)